خرید بازی Marvel Spider-Man 2 (اسپایدرمن ۲)

نمرات بازی:

نمره متاکریتیک بازی

91 از ۱۰۰

نمره IGN بازی

8 از 10

نمره بازی در OpenCritic

91 از ۱۰۰