خرید بازی Hogwarts Legacy

نمرات بازی:

نمره متاکریتیک بازی

82٪

نمره IGN بازی

9/10

نمره بازی در OpenCritic

86%

خرید نسخه‌های مختلف بازی Hogwarts Legacy: