کنسول بازی KFConsole یک پلتفرم برای بازی‌های ویدیویی است که رستوران‌ زنجیره‌ای کی اف سی مالیکت آن را بر عهده دارد.