سرویس Twitch یک سرویس برای استریم زنده ویدیویی است که در سال 2011 ایجاد شد که روزانه میلیون‌ها نفر بازدیدکننده دارد.