خرید بازی EA Sport FC 24 (فیفا 24)

نمرات بازی:

نمره متاکریتیک بازی

-

نمره IGN بازی

-

نمره بازی در OpenCritic

-

خرید نسخه‌های مختلف بازی FC 24 (فیفا 24)