استار سیتیزن

زمان زیادی تا عرضه بخش داستانی بازی Star Citizen باقی مانده است

باتوجه به صحبت های کریس رابرتز سازنده استار سیتیزن مدت زیادی تا عرضه Squadron 42، بخش داستانی بازی Star Citizen باقی مانده است و زمان عرضه بازی در س...

ادامه مطلب