بازی Stray به لطف ایده جذاب خود که کنترل یک گربه خیابانی و ماجراجویی همراه او است، حسابی مورد توجه طرفداران قرار دارد. حال اگر شما هم در جدیدترین تجربه خود به سراغ این بازی و دنیای سایبرپانکی آن رفته‌اید، با تیلنو و راهنمای تروفی بازی Stray همراه باشید.