بازی Star Wars Squadrons

بررسی بازی Star Wars Squadrons از دید سایت PC gamer

بازی Star Wars: Squadrons در مهم‌ترین بخش‌های بازی موفق ظاهر شده است و توانسته که شبیه سازی موفق را در دنیای جنگ ستارگان پیاده کند. بسیار هیجان انگ...

ادامه مطلب