فورتنایت

راهنمای چلنج های هفتگی فورتنایت (هفته چهاردهم سیزن ۷ از چپتر ۲)

به طبق روال همیشه چلنج های هفتگی فورتنایت در دسترس قرار گرفته‌اند تا بتوانید با تکمیل آن‌ها، XP کسب کرده و لول خود را ارتقا دهید. با راهنمای چالش‌ها...

ادامه مطلب

بتل پس سیزن هفت فورتنایت

راهنمای چلنج های هفتگی فورتنایت (هفته چهارم سیزن ۷ از چپتر ۲)

بالاخره سیزن جدید فورتنایت شروع شد و مانند سیزن‌های قبل، با راهنمای چالش های هفتگی فورتنایت به شما کمک می‌کنیم سریع لول‌تان را بالا ببرید. به این ترتی...

ادامه مطلب

فصل هفتم چپتر دوم فورتنایت

راهنمای چلنج های هفتگی فورتنایت (هفته سوم سیزن ۷ از چپتر ۲)

بالاخره سیزن جدید فورتنایت شروع شد و مانند سیزن‌های قبل، با راهنمای چالش های هفتگی فورتنایت به شما کمک می‌کنیم سریع لول‌تان را بالا ببرید. به این تر...

ادامه مطلب

فصل هفتم چپتر دوم فورتنایت

راهنمای چلنج های هفتگی فورتنایت (هفته دوم سیزن ۷ از چپتر ۲)

بالاخره سیزن جدید فورتنایت شروع شد و مانند سیزن‌های قبل، با راهنمای چالش های هفتگی فورتنایت به شما کمک می‌کنیم سریع لولتان را بالا ببرید. به این ترت...

ادامه مطلب

سیزن هفتم از چپتر دوم فورتنایت

راهنمای چلنج های هفتگی فورتنایت (هفته اول سیزن ۷ از چپتر ۲)

بالاخره سیزن جدید فورتنایت شروع شد و مانند سیزن‌های قبل، با راهنمای چالش های هفتگی فورتنایت به شما کمک می‌کنیم سریع لولتان را بالا ببرید. به این ترت...

ادامه مطلب

فورتنایت سیزن 6 چپتر 2

راهنمای چلنج های هفتگی فورتنایت (هفته دوازدهم سیزن ۶ از چپتر ۲)

در یازدهمین هفته از فصل ششم بازی فورتنایت (Fortnite)، یک بار دیگر به سراغ راهنمای چلنج‌ های هفتگی می‌رویم تا به شما کمک کنیم خیلی راحت مقدار زیادی X...

ادامه مطلب

فورتنایت

راهنمای چلنج های هفتگی فورتنایت (هفته یازدهم سیزن ۶ از چپتر ۲)

در یازدهمین هفته از فصل ششم بازی فورتنایت (Fortnite)، یک بار دیگر به سراغ راهنمای چلنج‌ های هفتگی می‌رویم تا به شما کمک کنیم خیلی راحت مقدار زیادی X...

ادامه مطلب

فورتنایت سیزن 6 چپتر 2

راهنمای چلنج های هفتگی فورتنایت (هفته دهم سیزن ۶ از چپتر ۲)

در دهمین هفته از فصل ششم بازی فورتنایت (Fortnite)، یک بار دیگر به سراغ راهنمای چلنج‌ های هفتگی می‌رویم تا به شما کمک کنیم خیلی راحت مقدار زیادی XP ک...

ادامه مطلب

بتل پس سیزن 6 چپتر 2 فورتنایت

راهنمای چلنج های هفتگی فورتنایت (هفته نهم سیزن ۶ از چپتر ۲)

در نهمین هفته از فصل ششم بازی فورتنایت (Fortnite)، یک بار دیگر به سراغ راهنمای چلنج‌ های هفتگی می‌رویم تا به شما کمک کنیم خیلی راحت مقدار زیادی XP ک...

ادامه مطلب

راهنمای چالش های فورتنایت

راهنمای چلنج های هفتگی فورتنایت (هفته هشتم سیزن ۶ از چپتر ۲)

در هشتمین هفته از فصل ششم بازی فورتنایت (Fortnite)، یک بار دیگر به سراغ راهنمای چلنج‌ های هفتگی می‌رویم تا به شما کمک کنیم خیلی راحت مقدار زیادی XP کس...

ادامه مطلب