اکانت PSN یا PlayStation Network، در واقع اکانتی است که روی کنسول‌های سونی استفاده می‌شود. با این اکانت شما می‌توانید به تمام ویژگی‌های کنسولتان دسترسی پیدا کنید.